Author's posts

Lūcijas dienas koncerts

15.decembrī pie mums “Ziedugravās” viesojās Salaspils kultūras nama līnijdeju grupa “Lucia’s linedancers” (vadītāja Lūcija Sniķere) un bērnu vokālais ansamblis “Fantāzija” (vadītāja Inga Treibaha). Līnijdeju grupa, kā vienmēr, – mainīga un krāsaina – gan deju ritmos, gan tērpos. Prieku, ko meitenes vēlējās sniegt savās dejās, sajuta ikviens skatītājs. Bērnu vokālā ansambļa jaunākā grupiņa dziedāja par rūķu …

Lasīt tālāk

Ciemojas Salaspils bērnudārzs “Atvasīte”

12.decembra rītā no mūsmāju pagalmā ieripojuša autobusa izbira kupls bariņš rūķu, zaķu un pat divas peles, līdzi nesot lielus grozus ar piparkūkām un saldumiem. Šoreiz tie bija vēl neredzēti ciemiņi – Salaspils novada pirmsskolas izglītības iestādes “Atvasīte” bērni ar savām audzinātājām. Mūsu aprūpes centra vecākajai iemītniecei smaidīgajai Emmai Pētersonei ir jau 102 gadi. Emmas mazmeita …

Lasīt tālāk

“Sienāzīši” atkal danco mūsmājās

Valstssvētku nedēļa “Ziedugravās” pagāja svētku noskaņā. Pie krūtīm piespraustās karoga krāsas lentītes atgādināja piederību valstij un sildīja sirdis. 16.novembrī jau ceturto gadu mūs apciemot ieradās aicināti un gaidīti tālāki ciemiņi – Rīgas praktiskās estētikas skolas bērnu tautas deju kolektīvs “Sienāzīši” ar savu vadītāju Sandru Purmali un koncertmeistari Maiju Ādermani. Astoņdesmit dejotāji no četru gadu vecuma …

Lasīt tālāk

Koris “Baltābele” viesojas “Ziedugravās”

13.novembrī sociālās aprūpes centrā “Ziedugravas” viesojās Skrīveru senioru sieviešu koris “Baltābele” /diriģente Edīte Aneraude/. Koncertu vadīja skolotāja Daina Vancāne-Viļuma. Stāstījums un dzejas rindas par Latvijas rudeņiem, Mārtiņiem, spēku un varēšanu mijās ar skaistām, skanīgām dziesmām kora izpildījumā. Koncerts bija dāvana valstssvētkos 20 skrīveriešiem, kuri dzīvo mūsmājās, kā arī visiem ziedugraviešiem. Visi tika aicināti dziedāt līdzi …

Lasīt tālāk

Lāčplēša diena “Ziedugravās”

Patriotu nedēļu Skrīveru sociālās aprūpes centrā “Ziedugravas” Lāčplēša dienā ar skanīgu koncertu atklāja Skrīveru folkloras kopa “Dimti”. Skrīveru folkloristi Ulda Bērziņa vadībā kopā muzicē tikai gadu, mūsmājās viesojās pirmo reizi, un bija ļoti gaidīti. Skanēja pazīstamas un mazāk dzirdētas tautas dziesmas par mūsu skaisto tēvuzemi, tās brašajiem dēliem. Zāli pieskandināja arī daudzveidīgie mūzikas instrumenti – …

Lasīt tālāk

Pelēni ciemojas “Ziedugravās”

Atkal ir pienācis rudens. Ir pagājusi vēl viena vasara – silta, saulaina un notikumiem bagāta. Rudens ir kā sētnieks, kurš ar savām vēja slotām noslauka pēdējos vasaras krāšņumus. Zem kājām čabot lapām, pie mums “Ziedugravās” uz “Peļu konferenci” ietipināja mazi pelēni no bērnudārza “Saulēni”, pieskandinot telpas un radot smaidus visu sejās. Saposušies, repertuāru sagatavojuši un …

Lasīt tālāk

Sporta diena “Tikšanās lapkritī”

15.oktobra rīts sākās ar pirmajā stāvā skanošu mūziku un baloniem izrotātām telpām. Pie mums atbrauca ciemiņi – 10 iemītnieki no VSAC “Vidzeme” filiāles “Ropaži,” lai kopīgi pavadītu laiku pasākumā “Tikšanās lapkritī.” Ar ropažniekiem sapazināmies jau pirms pāris gadiem viņu rīkotajos bočio turnīros, un nu viņi apciemoja mūs. Pasākums sākās ar kopīgu dejošanu, ķermeņa iesildīšanu. Šo …

Lasīt tālāk

Starptautiskā senioru diena mūsmājās

1.oktobrī senioru dienai veltītu koncertu “Pacenties laimīgs būt šodien” sniedza Madlienas kultūras nama senioru vokālais ansamblis “Tik un tā” (vadītāja Pārsla Jēkabsone). Koncertā skanēja skaistas dziesmas par Latviju, arī par likteņa pārbaudījumiem, kuri savulaik skāra gandrīz visus šā pasākuma apmeklētājus. Īpašu prieku klausītājos izraisīja ansamblī dziedošie trīs kungi ar savām varenajām vīru balsīm. Koncertam īpašu …

Lasīt tālāk

Skuju ģimenes koncerts “Ziedugravās”

27.septembrī ar muzikālu dāvanu senioriem “Ziedugravās” viesojās Skuju ģimene no Kokneses – Inese, Monta un Normunds. Visi trīs muzikanti dzied un spēlē arī folkloras kopā “Aizezeres muzikanti” , bet atsevišķi viņi ir dziedošā Skuju ģimene no Kokneses. Mūsu aprūpes centrā viņi ir viesojušies ne vienu vien reizi, gan Jāņu ielīgošanā, gan citos pasākumos. Šoreiz, aiz …

Lasīt tālāk

Festivāls “Balzāms dvēselei”

20. septembrī pārstāvji no septiņiem sociālās aprūpes centriem – Pļaviņām, Madlienas, Ogres, Iršiem, Ērgļiem, Skrīveriem un mājinieki – Ķeguma SAC tikās ikgadējā festivālā  “Balzāms dvēselei”. “Ziedugravas“ pārstāvēt aizbrauca ansamblis “Dziedātprieks”: Alma, Elvīra, Velta, Ieviņa un Leololija kopā ar vadītāju Aiju un palīgiem Ināru, Ritmu un Pāvelu. Ķeguma “Senliepās” mūs ar smaidu laipni sagaidīja direktore Iveta …

Lasīt tālāk