27.martā notika kārtējā Skrīveru SAC klientu kopsapulce.  Par medicīnas jautājumiem runāja ārsta palīgs Ingrīda Baikova, īpaši uzsverot telpu vēdināšanas, kustību un personīgās higiēnas nozīmi veselības nostiprināšanā. Tika nolemts, ka vingrošanas nodarbības grupās fizioterapeites Indras vadībā notiks otrdienās plkst.1100. ...

Lasīt tālāk

Pēdējā pēc kalendāra ziemas diena no mums atvadījās ar stipru vēju un sniegputeni. Pirmajā pavasara dienā – 20.martā zaļo zālīti vietām sedza sniegpārsliņu baltums, kas gan, parādoties saulītei, ātri nokusa.  Šajā dienā pie mums viesojās mūsu ...

Lasīt tālāk

Paldies Skrīveru novada domei par uzdāvinātajām teātra biļetēm mūsu klientiem – Linardam Cērpam 70 gadu jubilejā un Pēterim Ceriņam 75 gadu jubilejā! Paldies arī Skrīveru kultūras centra vadītājai par doto iespēju apmeklēt Baltinavas pagasta dramatiskā kolektīva izrādi „Ontana traģēdija” ...

Lasīt tālāk

Šīs dienas rīts sākās ar patīkamu pārsteigumu. Atnākot uz darbu, visas darbinieces bija pārsteigtas, jo kabinetu durvis rotāja apsveikumi Sieviešu dienā. Te savu roku bija pielicis Ivars Kalniņš ar savu izdomu un darbotiesgribu. Paldies viņam par to. Bet ar ...

Lasīt tālāk