Brauciens uz Skrīveru kultūras centru

Paldies Skrīveru novada domei par uzdāvinātajām teātra biļetēm mūsu klientiem – Linardam Cērpam 70 gadu jubilejā un Pēterim Ceriņam 75 gadu jubilejā! Paldies arī Skrīveru kultūras centra vadītājai par doto iespēju apmeklēt Baltinavas pagasta dramatiskā kolektīva izrādi „Ontana traģēdija” arī citiem „Ziedugravu” klientiem! Paldies mūsu šoferītim Pāvelam, kurš 17.marta vakarā braucienam pieteikušos klientus aizvizināja uz kultūras namu!

 Pēterītis ar dzirkstošām acīm un platu smaidu par šo pasākumu izsakās šādi: „Mani un Linardu ieveda istabā, kur bija kādi 20 cilvēki. Pie Linarda nāca runāties kaut kāda paziņa, kas nemaz nezināja, ka viņš dzīvo pansionātā. Tur bija arī mūsu direktors. Viņš mūs apsveica. Katram iedeva glāzi uz tievas kājiņas. Dažās bija vīns, citās sula. Man bija vīns. Labs. Izdzēru un noreibu. Tad vēl man meitene melnos brunčos iedeva dzeltenu puķi. Viņa deva arī cepumus un konfektes kā sirsniņas. Man ļoti patika. Pēc tam gājām uz zāli, kur sēdēju ļoti tuvu skatuvei. Nu, tas Antons! Patika, tikai tāds līks. Pēc tam palika taisns. Saprast sapratu, ko runāja. Pats gan nemāku tā runāt. Varētu vēl man tā melnā meitene atsūtīt ielūgumu.”