“Ziedugravu” iemītnieki, sapulcējušies foajē pie svētku egles, atkārtoja sagatavotos priekšnesumus, gaidīja Ziemsvētku vecīti, kurš iedegs eglīti un par priekšnesumiem dalīs saldumu tūtas. Bet vecītis laikam bija izvēlējies nepareizo transporta līdzekli, kaut kur mežmalā “noplīsis”  un atmetis domu tikt ...

Lasīt tālāk

Sestdien, 19.decembrī pie mums viesojās Skrīveru Romas katoļu draudzes ansamblis. Ciemiņi sniedza ļoti daudzveidīgu koncertu. Genovaite: “Liels paldies prāvestam Mārim Ozoliņam par to, ka atrada laiku būt kopā ar mums koncertā un pēc tam apmeklēt katru individuāli, lai sniegtu ...

Lasīt tālāk

Izsakām sirsnīgu pateicību mūsu atbalstītājam Alfrēdam Lukaševičam par uzdāvināto lielo televizoru, kuru saņēmām Adventes laikā – 16.decembrī. Šis televizors jau ir uzstādīts un priecē demences nodaļas klientus. Dāvinātājam vēlam priecīgus svētkus un veiksmīgu jauno gadu!

Lasīt tālāk

Trešajā Adventē nu jau trešo gadu pēc kārtas mūs ar koncertu iepriecina Salaspils kultūras nams “Enerģētiķis”. Ciemos arī šogad atbrauca bērnu vokālais ansamblis “Fantāzija” Ingas Treibahas vadībā un līnijdeju grupa “Lucia’s Linedance” Lūcijas Sniķeres vadībā. Mūsu klientiem ...

Lasīt tālāk

11.decembrī “Ziedugravās” pirmo reizi viesojās Bebru pamatskolas skolēni ar Ziemassvētku gaidīšanas laikam sagatavotu programmu. Dziesmas skanēja gan par laimīgo zemi, gan par Dieviņu, gan par sniedziņu, ko bērniem izdevās uzburt arī aiz loga. Pēdējo dziesmu “Ar dzirksti sirsniņā” ...

Lasīt tālāk