Dokumenti

Aizkraukles novada pašvaldības 21.07.2022. saistošie noteikumi Nr. 2022/19 “Aģentūras “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas”” maksas pakalpojumu cenrādis

Skrīveru sociālās aprūpes centra nolikums

[embeddoc url=”http://sacziedugravas.lv/wp-content/uploads/2010/10/sac_nolikums_2015.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

Klientu uzņemšanas kārtība

[embeddoc url=”http://sacziedugravas.lv/wp-content/uploads/2010/10/Klientu-uzņemšanas-kārtība.pdf” download=”all”]

Klientu apmeklēšanas un izņemšanas kārtība

[embeddoc url=”http://sacziedugravas.lv/wp-content/uploads/2010/10/klientu_apmeklesanas_kartiba_2016.docx” download=”all” viewer=”microsoft”][embeddoc url=”http://sacziedugravas.lv/wp-content/uploads/2010/10/

Medicīniskā izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās

http://sacziedugravas.lv/wp-content/uploads/2019/08/veidlapa-uz-pansionātu.doc

 

73.pielikums
Ministru kabineta
2006.gada 4.aprīļa
noteikumiem Nr.265

Ārstniecības iestādes nosaukums______________________________________
Kods _ _ _ _ _ _ _ _ _

Medicīniskā izziņa personas uzņemšanai sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijās

1. Izziņas izsniegšanas datums (dd.mm.gggg) ____.____._________
2. Izziņas numurs ________________________
3. Izziņa izsniegta _______________________________________________________(vārds, uzvārds)
4. Personas kods __________ – ________
5. Deklarētā dzīvesvieta ____________________________________________________
6. Slimības diagnoze, blakusslimības, to sarežģījumi (atbilstoši SSK – 10.klasifikācijai -1*) ________________________________________________________________________
7. Invaliditāte (grupa, no kura gada)__________________________________________
8. Īpašas atzīmes (pārciestas slimības, medikamentozas un cita rakstura alerģiskas reakcijas)___________________________________________________________________
9. Kontakts ar infekcijas slimniekiem ____________________________________________
10. Plaušu rentgens, fluorogrāfija (no 14 gadu vecuma)____________________________
11. Laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Atzinums par personas veselības stāvokļa atbilstību sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijai ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Ārsts _______________________________________________________
(paraksts un tā atšifrējums)

Piezīme.
1* - Starptautiskā statistiskā slimību un veselības problēmu klasifikācija (SSK – 10.redakcija).